+421 905 435 617

AKTUÁLNE INFORMÁCIE

Oznamy, pozvánky, info o dividendách: Urbariálna obec Makov – Vysoká nad Kysucou
 1/ Výplata dividend zo zisku 2019  2/ Pozvánka na zhromaždenie 2020 3/ Výzva na opravu údajov v katastri nehnuteľností