+421 905 435 617

Kalamita 2017

V decembri 2017 došlo k veľkej veternej smršti a veľkej kalamite dreva vo Vysokej nad Kysucou - Hájnici, pozrite si následky.

V decembri 2017 došlo k veľkej veternej smršti a veľkej kalamite dreva vo Vysokej nad Kysucou - Hájnici, na parcelách: 2056,2057,2058.

V Makove - Sochorovej na parcelách: 2070,2071, 2072.

Smršť poškodila nielen les, ale aj elektrické vedenie, telefónne vedenie a hnuteľný majetok obyvateľov bývajúcich v blízkosti lesného porastu.

Z tohto dôvodu nám bola v roku 2018 povolená mimoriadna ťažba, aby sa v budúcnosti predišlo život ohrozujúcim udalostiam.