+421 905 435 617

Mimoriadna schôdza UOPS 2022

Schválenie účtovnej závierky za rok 2021

Vážení členovia pozemkového spoločenstva!

Pandemická situácia ochorením COVID-19 zasiahla nielen spoločenský ale aj hospodársky život na celom Slovensku. Znemožnila nám konania zhromaždenia členov nášho pozemkového spoločenstva, ktoré boli plánované v roku 2021 a 2022, tak ako nám ukladá zákon o pozemkových spoločenstvách. Výbor pozemkového spoločenstva, preto z dôvodov mimoriadnych opatrení prijatých Vládou SR, Ústredným krízovým štábom, hlavným hygienkom SR, platných na území SR proti šíreniu ochorenia COVID-19 pristúpil ku kompetencií rozhodnúť o schválení účtovnej závierky za rok 2021 na mimoriadnom zasadnutí dňa: 08.04.2022, v obmedzenom počte, t.j. za účasti členov výboru a dozornej rady Urbariálnej obce Makov - Vysoká nad Kysucou.

Program zasadnutia a všetky podklady z konania mimoriadnej schôdze budú k dispozicií v DOKUMENTOCH na stiahnutie rok 2021 a 2022 v priebehu mesiaca apríl - máj 2022!

Členovia UOPS môžu splnomocniť člena výboru, dozornej rady k zastupovaniu na mimoriadnej schôdzi -  PLNÁ MOC na schôdzu 2022

S úctou

Ján Janský, predseda UOPS