+421 905 435 617

Mimoriadna schôdza UOPS

Schválenie účtovnej závierky 2020

Vážení členovia pozemkového spoločenstva!

Pandemická situácia ochorením COVID-19 zasiahla nielen spoločenský ale aj hospodársky život na celom Slovensku. Znemožnila nám konania zhromaždenia členov nášho pozemkového spoločenstva, ktoré boli plánované v roku 2020 a 2021, tak ako nám ukladá zákon o pozemkových spoločenstvách. Výbor pozemkového spoločenstva, preto z dôvodov mimoriadnych opatrení prijatých Vládou SR, Ústredným krízovým štábom, hlavným hygienkom SR, platných na území SR proti šíreniu ochorenia COVID-19 pristúpil ku kompetencií rozhodnúť o schválení účtovnej závierky za rok 2020 na mimoriadnom zasadnutí dňa: 21.05.2021, v obmedzenom počte, t.j. za účasti členov výboru a dozornej rady Urbariálnej obce Makov - Vysoká nad Kysucou.

Program zasadnutia a všetky podklady z konania mimoriadnej schôdze budú k dispozicií v DOKUMENTOCH na stiahnutie rok 2020 a 2021!

S úctou

Ján Janský, predseda UOPS