+421 905 435 617

Tlačivá na stiahnutie

1/ Žiadosť na výplatu dividend – word. súbor stiahnúť >>

2/ Plná moc na zastupovanie – word. súbor stiahnúť >>

3/ Plná moc na preberanie dividend – word súbor stiahnúť >>

Kataster - zmena údajov:

Žiadame členov UOPS, ktorý v priebehu roka zmenia adresu trvalého pobytu, priezvisko, aby túto zmenu prostredníctvom žiadosti, oznámili Správe katastra Čadca!

Všetky informácie k žiadosti nájdete v nasledujúcom odkaze: https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_okresny-urad-katastralny-a-z

Členovia, ktorý vlastnia občiansky preukaz s čipom a čítačkou kariet môžu túto zmenu vykonať elektronicky.

Zmenu údajov  sú členovia povinní hlásiť aj spoločenstvu v zmysle § 18, odst.3 zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách, do dvoch mesiacov odo dňa ich vzniku.

4/ KATASTER žiadosť na zmenu - word súbor stiahnúť >>